Articles | Volume 9, issue 3
The Cryosphere, 9, 1213–1222, 2015
https://doi.org/10.5194/tc-9-1213-2015
The Cryosphere, 9, 1213–1222, 2015
https://doi.org/10.5194/tc-9-1213-2015

Research article 15 Jun 2015

Research article | 15 Jun 2015

Dramatic loss of glacier accumulation area on the Tibetan Plateau revealed by ice core tritium and mercury records

S. Kang et al.

Related authors

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev., 14, 4465–4494, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021, 2021
Short summary
APCC Data Report I: Black carbon and organic carbon dataset from atmosphere, glaciers, snow cover, precipitation, and lake sediment cores over the Third Pole
Shichang Kang, Yulan Zhang, Pengfei Chen, Junming Guo, Qianggong Zhang, Zhiyuan Cong, Susan Kaspari, Lekhendra Tripathee, Tanguang Gao, Hewen Niu, Xinyue Zhong, Xintong Chen, Zhaofu Hu, Xiaofei Li, Yang Li, Bigyan Neupane, Fangping Yan, Dipesh Rupakheti, Chaman Gul, Wei Zhang, Guangming Wu, Ling Yang, Zhaoqing Wang, and Chaoliu Li
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-187,https://doi.org/10.5194/essd-2021-187, 2021
Preprint under review for ESSD
Short summary
Isotopic constraints on atmospheric sulfate formation pathways in the Mt. Everest region, southern Tibetan Plateau
Kun Wang, Shohei Hattori, Mang Lin, Sakiko Ishino, Becky Alexander, Kazuki Kamezaki, Naohiro Yoshida, and Shichang Kang
Atmos. Chem. Phys., 21, 8357–8376, https://doi.org/10.5194/acp-21-8357-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8357-2021, 2021
Short summary
Perspectives on future sea ice and navigability in the Arctic
Jinlei Chen, Shichang Kang, Wentao Du, Junming Guo, Min Xu, Xinyue Zhong, Wei Zhang, and Jizu Chen
The Cryosphere Discuss., https://doi.org/10.5194/tc-2021-35,https://doi.org/10.5194/tc-2021-35, 2021
Preprint under review for TC
Short summary
Satellite-observed monthly glacier and snow mass changes in southeast Tibet: implication for substantial meltwater contribution to the Brahmaputra
Shuang Yi, Chunqiao Song, Kosuke Heki, Shichang Kang, Qiuyu Wang, and Le Chang
The Cryosphere, 14, 2267–2281, https://doi.org/10.5194/tc-14-2267-2020,https://doi.org/10.5194/tc-14-2267-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Ice Cores
Brief communication: New evidence further constraining Tibetan ice core chronologies to the Holocene
Shugui Hou, Wangbin Zhang, Ling Fang, Theo M. Jenk, Shuangye Wu, Hongxi Pang, and Margit Schwikowski
The Cryosphere, 15, 2109–2114, https://doi.org/10.5194/tc-15-2109-2021,https://doi.org/10.5194/tc-15-2109-2021, 2021
Short summary
Brief communication: New radar constraints support presence of ice older than 1.5 Myr at Little Dome C
David A. Lilien, Daniel Steinhage, Drew Taylor, Frédéric Parrenin, Catherine Ritz, Robert Mulvaney, Carlos Martín, Jie-Bang Yan, Charles O'Neill, Massimo Frezzotti, Heinrich Miller, Prasad Gogineni, Dorthe Dahl-Jensen, and Olaf Eisen
The Cryosphere, 15, 1881–1888, https://doi.org/10.5194/tc-15-1881-2021,https://doi.org/10.5194/tc-15-1881-2021, 2021
Short summary
Pervasive diffusion of climate signals recorded in ice-vein ionic impurities
Felix S. L. Ng
The Cryosphere, 15, 1787–1810, https://doi.org/10.5194/tc-15-1787-2021,https://doi.org/10.5194/tc-15-1787-2021, 2021
Short summary
Radiocarbon dating of alpine ice cores with the dissolved organic carbon (DOC) fraction
Ling Fang, Theo M. Jenk, Thomas Singer, Shugui Hou, and Margit Schwikowski
The Cryosphere, 15, 1537–1550, https://doi.org/10.5194/tc-15-1537-2021,https://doi.org/10.5194/tc-15-1537-2021, 2021
Short summary
Giant dust particles at Nevado Illimani: a proxy of summertime deep convection over the Bolivian Altiplano
Filipe G. L. Lindau, Jefferson C. Simões, Barbara Delmonte, Patrick Ginot, Giovanni Baccolo, Chiara I. Paleari, Elena Di Stefano, Elena Korotkikh, Douglas S. Introne, Valter Maggi, Eduardo Garzanti, and Sergio Andò
The Cryosphere, 15, 1383–1397, https://doi.org/10.5194/tc-15-1383-2021,https://doi.org/10.5194/tc-15-1383-2021, 2021
Short summary

Cited articles

Bryson, R.: Airstream climatology of Asia, in Proceedings of International Symposium on the Qinghai-Xizang Plateau and Mountain Meteorology, American Meteorological Society, Boston, 604–617, 1986.
Cao, B., Pan, B., Gao, H., Jiang, S., Wen, Y., and Shangguan, D.: Glacier variation in the Lenglongling Range of eastern Qilian Mountains from 1972 to 2007, J. Glaciol. Geocryol., 32, 242–248, 2010.
Clark, I. D. and Fritz, P.: Environmental Isotopes in Hydrogeology, Lewis, New York, 1997.
Eichler, A., Schwikowski, M., and Gäggeler, H.: Meltwater-induced relocation of chemical species in Alpine firn, Tellus B, 53, 192–203, https://doi.org/10.1034/j.1600-0889.2001.d01-15.x, 2001.